เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 Mr. Wenlong Gu และ Mr. Yuan Liu นักศึกษาต่างชาติสาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการจัดแสดง Art Exhibition จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ
200687100 326591808934202 2264559279993888414 n

182049988 326591772267539 6354579509734760291 n

181560584 326591878934195 3425599471076394568 n

192423810 326591718934211 8648751548494938093 n

193030554 326591862267530 6041723734487426446 n

193785495 326591782267538 7846429293402052237 n

194063784 326591838934199 2399773009444646709 n

194210978 326591888934194 4530964725076727544 n

195552597 326591828934200 4789166567215412678 n

196474285 326591712267545 1962715825809712470 n

200459397 326591912267525 2502218715069859581 n