ที่ตั้งสำนักงาน:ห้อง 710 ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

                            ห้อง 112 ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ : +6682 421 0222  อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม  

                  +6685 894 3147  อาจารย์ ดร.วรากร อังศุมาลี 

                  +6684 056 8319  นายบิน หวัง

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม 

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   อาจารย์ ดร.วรากร อังศุมาลี

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            อาจารย์บิน หวัง

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น, เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

* หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

Wechat: WeChat Image 20200709114909