ที่ตั้งสำนักงาน:ห้อง 710 ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

                         ห้อง 112 ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ : +6682 421 0222  ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม  

                 +6685 894 3147  อาจารย์วรากร อังศุมาลี 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม 

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อาจารย์วรากร อังศุมาลี 

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น, เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

* หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์