เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 โครงการ “การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” ได้ต้อนรับ คณะสมาคมผู้ปกครองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายหวัง บิน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำโครงการฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมในครั้งนี้